Kondoleanser

Svenska Kyrkan Internationella arbete: Katastrofhjälp m.m.

Blomsterfonden: Stöttar och uppmuntrar äldre församlingsbor genom blomsteruppvaktning m.m.

"Baron De Geers Minnesfond": Fondern går till Lesjöfors Folkets hus, Lesjöfors kyrka, Lesjöfors längdskidåkning och Lesjöfors bandy.

Ring eller gör ett besök på någon av expeditionerna så hälper vi till. Gåvans storlek bestämmer ni själva, dock lägst 60kr.