Gravskötselavtal


En vårdad begravningsplats är för många människor en plats som inger stillhet, lugn och även tillfälle till eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sina gravar samtidigt som vi ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen. Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge oss skötseluppdraget.

Olika skötselavtal:

Sommarplanteringsavtal:
♦ Plantering av sommarblommor
♦ Gödning och vattning vid behov.
♦ Rensning och putsning av blommor.
♦ Borttagning av vissna snittblommor.
♦ Grästrimning runt gravsten och gravrabatt.
♦ Kantskärning av gravrabatt.
♦ Enklare rätning av gravsten.
♦ Byte av jord, vår och höststädning ingår.
♦ Rensning och krattning av grusgrav.


Grundskötselavtal:
♦ Som ovan men blommor och plantering ingår ej.

Gräsklippningsavtal
I avtalet ingår.
♦ Grästrimning runt gravstenen
♦ Kantskärning mot gravrabatt.

 

Om du sköter graven själv
Om du själv sköter graven så ska du putsa gräs intill gravsten och gravrabatt samt hålla gravrabatten i vårdat skick.


 

Plantering
Du kan även utöver skötselavtalet beställa plantering. Vi erbjuder förmånliga priser på plantering av vår-och sommar blommor. Se vår separata prislista.

 

Blombuketter
Vi ordnar utsättning av blombuketter till gravplats efter önskemål.

 

Höstdekoration
Vi erbjuder ljung, krans, annan dekoration och granris efter önskemål.

 

Gravljus
Vi tänder gravljus mot ersättning.

 

Gravvård
Justering av gravvård utföres mot timkostnad. Vissa gravvårdar som tillfallit församlingen är möjliga att återanvända.


Övriga arbeten
Övriga arbeten enl. överenskommelse utföres efter offert enl. timkostnad.

 

Vatten och vaser
Vatten finns i kranar från mitten av maj till slutet av oktober.
Vaser och redskap finns tillgängliga vid serviceplatser på kyrkogården.
Vänligen ställ tillbaka vaser och redskap efter användning.

 

 

Gravlyktor och marschaller
Gravlyktor och marschaller får sättas på gravplatsen.
För att underlätta skötselarbetet och för att minska brandrisken ser vi helst att
gravlyktorna och marschallerna placeras där endast under tiden 1 oktober-31 mars.

 

Adressändring
Anmäl adressändring till oss så att vi kan hålla vår gravbok uppdaterad.
Kontakta oss! Klicka här

Vill du ha hjälp med att sköta graven? Vi hjälper dig gärna.

Här finns prislista och beställningsformulär