Gravskick

Kistgrav: I en kistgrav upplåts normalt plats för två kistor.

Urngrav: Det traditionella sättet att gravsätta urnor är urngravar. I en urngravfinns normalt plats för 9 urnor. Urnor kan också gravsättas i en äldre familjegrav för kistor.

Askgravplats: Gravsättning i en askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens fördelar. Det finns plats för två platser i askgravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln. Gravplatsen får endast smyckas med lösa blommor. Vid gravsättningen får de anhöriga vara med.

Minneslund: I en minneslunden gravsätts askan utan närvaro av anhörig. Varje aska sätts ned separat af förvaltningens personal. Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen.

Aska: För att sprida aska i naturen utanför en allmän begravningsplats krävs tillstånd av länsstyrelsen i Värmland. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet och om askan kommer att behandlas på ett värdigt sätt.