Foto: Ylwa Bjur

Gåsborns kyrkogård

Delar av kyrkogården är ursprungligen från 1650-talet, men har därefter utvidgats ett antal gånger. Den nuvarande kyrkogården avgränsas av en stenmur i väst och övriga sidor av en granhäck. Här finns förutom kist/urngravar även en minneslund och en askgravplats.

Minneslunden ligger längst ner på kyrkogården och omsluts av en granhäck. En blodbok är planterad intill minnesstenen.

Foto: Ylwa Bjur

 

Bevarandeplan

Utförlig information om församlingens alla kyrkogårdar. (Nedladdningsbar)