Foto: Ylwa Bjur

Gåsborns kyrka

Gåsborn är en liten by ca 2,5 mil norr om Filipstad. Den första kyrkan uppfördes 1652 men tyvärr förstördes den och ytterligare en kyrka i bränder. Den nuvarande kyrkan invigdes 1947 och är byggd i långhusmodell av sten. Tegelmurarna är slammade i gulockra och taket är beklätt med grått skiffer. Kyrkklockorna i Gåsborn sköts fortfarande manuellt.

Boka dop och vigsel

För att boka dop eller vigsel kontakta Församlingsexpeditionen i Filipstad på tel. 0590- 187 50. Öppet tisdag-torsdag 9.30-12.00.