Filipstads orgel
Foto: Johnny Larsson

Filipstads läktarorgel

Filipstads kyrkas läktarorgel

I Filipstads kyrka  finner du den näst största orgeln i Karlstads stift. Orgelns äldsta delar är från mitten av 1790-talet och har under åren byggts om och blivit allt större. Den orgel vi har idag dateras till den stora om-och nybyggnationen 1981 på dåvarande organist Bo Magnussons initiativ. Alltså är de flesta delar av orgeln från 1981 även om det finns många delar och fragment kvar ändå från 1790-talet. Orgelfasaden är i sitt ursprungsskick och kan utan tvekan dateras till 1790-talet. Den orgel vi har idag består av 49-stämmor (pipsorter) och är som tidigare nämnt den nästa största i Karlstads stift. Det är bara stora orgeln i Karlstads domkyrka som med sina 66 stämmor är större. Vår orgel är byggd av Grönlunds orgelbyggfirma i Gammelstads utanför Luleå. Ett orgelbyggeri i världsklass som gjort sig känt för att just bygga instrument av riktig fin kvalitet och med fin klang. Filipstads församling har en orgel att vara stolta över!

Orgeln har idag 49 stämmor fördelade på tre manualer och pedal; Huvudverk, öververk, svällverk och pedalverk.
Orgeln används flitigt under så gott som alla gudstjänster och kyrkliga handlingar som äger rum i Filipstads kyrka. Det är också ett aktivt instrument i konsertsammanhang, inte minst lunchkonserterna som äger rum den sista onsdagen i månaderna januari – maj samt september – november. Under sommaren och julperioden förekommer en hel del konsertverksamhet då orgeln brukas flitigt.
Orgeln är i huvudsak mekanisk men har även elektriska hjälpmedel såsom ett kombinationssystem som sattes in då orgeln byggdes 1981.

Orgelns disposition hittar du här

 

Filipstads orgel
Foto: Johnny Larsson