Filipstads kyrkokör

Filipstads kyrkokör har en historia som sträcker sig långt tillbaka. Kören består idag av cirka 30 medlemmar.  Körens repertoar är blandad såväl musikstilmässigt samt svårighetsnivå. Vi söker ständigt nya medlemmar i kören och alla som vill sjunga i kör och vill delta på gudstjänster och konserter är varmt välkomna att börja i kören. Vi framträder ungefär fem gånger per termin. Körens huvudroll blir såklart att i egenskap av kyrkokör, delta under gudstjänster i Filipstads kyrka och bidra till att gudstjänsten blir rik på körmusik, men vi gör ibland också egna konserter och samarbetar även ibland med andra körer i församlingen. Det största projektet vi gör årligen är julkonserten i Filipstads kyrka då vi sjunger ett digert konsertprogram tillsammans med solist och orkester.

Är du intresserad av att sjunga i Filipstads kyrkokör? Kontakta körledaren.