Någon sänker en bebis ner i dopfunten medan prästen håller sin hand på barnets huvud.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Välkommen att boka dop för dig eller ditt barn

Dopet är en fest för livet och en fin traditon.

Dopceremonin kan utformas på olika sätt, men för att vara ett dop i Svenska kyrkans mening måste prästen ta rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

• Det kostar inget att bli döpt eller att döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka står till förfogande.
• Det finns möjlighet till dop hemma – diskutera med församlingen.
• Det går bra att ha dopceremonin tillsammans med en vanlig gudstjänst eller som en separat ceremoni.
• En del väljer att ha faddrar men det är inget måste.
• Det finns eventuellt dopklänning att låna av församlingen.
• Egna dikter och sånger vid dopet - prata med prästen och kantorn.

Kollekten som eventuellt tas upp vid separata dopceremonier inom Filipstads församling går till Panzisjukhuset i Kongo.

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Här kan du göra en intresseanmälan för dop

Fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig. Detta är endast en intresseanmälan. Definitiv bokning görs när vi kontaktat dig för mer information.

Välj plats för dopet

Här kan du läsa o hur vi behandlar dina personuppgifter https://www.svenskakyrkan.se/filipstad/gdprny

OBS! För att kunna skicka in denna anmälan krävs att du kryssar i rutan här nedanför. Vill du inte skicka dina personuppgifter elektroniskt går det bra att kontakta församlingsexpeditionen på 0590-187 50 tisdag-torsdag 9.30-12.00.

Boka dop och vigsel

För att boka dop eller vigsel kontakta Församlingsexpeditionen i Filipstad på tel. 0590- 187 50. Öppet tisdag-torsdag 9.30-12.00.