Disposition-stora orgeln i Filipstad

Disposition:

Disposition efter renoveringen med de förändringar som gjorts.

Huvudverk (HV):

Principal 16

Principal 8

Spetsflöjt 8

Oktava 4

Rörflöjt 4

Oktava 2

Cornett 3-5ch

Mixtur 6-7 ch

*Kvinta 2 2/3 (ny stämma – tidigare Cymbel 3 ch)

Trumpet 16

Trumpet 8

Öververk (ÖV):

Gedakt 8

Kvintadena 8

Principal 4

Hålflöjt 4

Waldflöjt 2

Kvinta 1 1/3

Sesquialter 2 ch

Scharf 4 ch

Dulcian 16

*Techtregal 8 (tidigare krumhorn 8)

Tremulant

Svällverk (SV):

Borduna 16

Principal 8

Rörflöjt 8

Salicional 8

Voix celéste 8

Oktava 4

Gedaktflöjt 4

Nasat 2 2/3

Blockflöjt 2

Ters 1 3/5

Larigot 1 1/3

Sifflöjt 1

Mixtur 4-5 ch

Bombarde 16

Trumpet 8

Oboe 8

Tremulant

Pedal (P):

Untersatz 32

Principal 16

Subbas 16

Oktava 8

Gedakt 8

Oktava 4

Nachthorn 2

Mixtur 6 ch

Kontrabasun 32

Basun 16

Trumpet 8

Trumpet 4

Teknisk specifikation:

Koppel: HV/ÖV, HV/SV, ÖV/SV, P/HV, P/ÖV, P/SV

Mekanisk traktur och registratur

Digitalt kombinationssystem från Laukhuff med cirka 7000 fria kombinationer (tidigare endast 8)

Svällare för ÖV och SV

Tutti

Nollställning av registerandragen

Registersvällare (monterad på SVs svälltrampa)

Samtliga koppel och kombinationer föresedda med dubbelkommando

Disposition: Bo Magnusson, Johnny Larsson, Karl Nelson

Intonatörer 1981: Jan-Olof Grönlund, Jan Börjeson, Eddy Ottes

Intonatörer 2015: Karl Nelson, Håkan Lindberg

Kombinationssystem/orgeldator och elteknik: Ingemar Oskarsson

Kontrollanter 1981: Alf Linder och Bo Magnusson

Kontrollanter 2015: Johnny Larsson och Hans Nordenborg

Renoveringen har utförts i samarbete med:

Svenska kyrkan – Filipstads församling

Karl Nelson Orgelbyggeri AB, Lidköping

Ingemar Oskarsson Prototypteknik, Umeå

Länsstyrelsen, Värmland

Ekonomitjänst Carin Lysell, Mellerud

Svenska kyrkan – Karlstads stift