diakoni duva
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

Vad är det?

Diakoni är ett av de fyra huvuduppdragen i Svenska Kyrkan. Mission, Utbildning och Gudstjänst är de övriga.
Uppdraget att utöva Diakoni är grundat i Kristi kärlek och skall genom delaktighet, ömsesidig respekt och solidaritet, möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni beskrivs utförligt och informativt i det vigningslöfte alla Diakoner måste avge, och innebär att uppsöka, stödja och upprätta den som är i "kroppsligt och själsligt behov", ibland med hjälp av andra goda krafter.
Diakoni innebär alltså i huvudsak "att vara som fôlk emot fôlk"!

Människor kan söka Diakonen såväl enskilt, som par/familj/grupp. Man kan söka privat eller via ombud och naturligtvis, oavsett ålder.

Diakonen har tystnadsplikt i själavårdande uppgifter, dock, undantaget är minderåriga barns hälsa och ve. Om Diakonen möter barn där misstanke om misskötsel eller annan fara för barnet föreligger, finns också anmälningsplikten.