Bevarandeplan

Utförlig information om församlingens alla kyrkogårdar. (Nedladdningsbar)

Bevarandeplanen för Filipstads församling blev klar 2016 och är en sammanställning av arbetet som Lina Rosell gjort. Alla kyrkogårdar i församlingen har inventerats för att hitta de kulturhistoriska värdena som är viktiga att bevara.

Det går bra att läsa hela bevarandeplanen genom att ladda ner bifogad fil.

Ladda ner bevarandeplanen här

Det går även bra att köpa boken.       Pris: 300:-