Amazonerna

En damgrupp som träffas varannan måndag kl.10-11.30 (jämna veckor) i Kyrkans Hus. Vi fikar och äter en smörgås tillsammans. Olika teman, lotterier m.m.