Svenska kyrkan i Farsta

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöksadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vem gör vad?

Det finns många olika yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. Kanske tänker man först på prästyrket, som har en lång tradition i kyrkan, men här kan du även läsa mer om kyrkans många andra yrkesgrupper.


Präster
Prästens huvuduppgift är att förmedla det kristna evangeliet och hjälpa människor till en kristen tro. I arbetet som präst ingår bland annat dop, vigslar, begravningar, konfirmandarbete, gudstjänster, själavård och hembesök.

Diakoner
Diakoner arbetar med diakonalt arbete. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Till arbetsuppgifterna hör att utbilda och leda hembesöksgrupper, göra egna hem- och sjukbesök, fältarbete ute i samhället, själavård och undervisning.

Församlingspedagog
Församlingspedagogen och församlingsassistenten har till huvuduppgift att leda, planera och samordna undervisning och utbildning i församlingen.

Musiker
Kyrkomusikern har huvudansvaret för den musikaliska verksamheten i församlingen. Det innebär ofta både att spela orgel och vara körledare samt att hålla i planeringen av musikgudstjänster och andra verksamheter.

Kyrkvaktmästare
Kyrkvaktmästarens och kyrkogårdspersonalens arbetsuppgifter varierar väldigt mycket beroende på församlingens storlek. I större församlingar kan finnas utrymme för mer specialisering.

Administration
Kanslister, ekonomer, kommunikatörer och jurister arbetar med administrativa uppgifter inom församlingarna, i stiften och på nationell nivå.

Barnverksamhet
Pedagoger, fritidsledare, barnskötare arbetar med förskoleverksamhet, barngrupper och har kontakt med familjer.

Lediga jobb i Svenska kyrkan i Farsta