Vem gör vad?

Det finns många olika yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. Kanske tänker man först på prästyrket, som har en lång tradition i kyrkan, men här kan du även läsa mer om kyrkans många andra yrkesgrupper.

Präster

Prästens huvuduppgift är att förmedla det kristna evangeliet och hjälpa människor till en kristen tro. I arbetet som präst ingår bland annat dop, vigslar, begravningar, konfirmandarbete, gudstjänster, själavård och hembesök.

Diakoner

Diakoner arbetar med diakonalt arbete, dvs kyrkans sociala arbete. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Till arbetsuppgifterna hör att utbilda och leda hembesöksgrupper, göra egna hem- och sjukbesök, fältarbete ute i samhället, själavård och undervisning.

Församlingspedagog

Församlingspedagogen och församlingsassistenten har till huvuduppgift att leda, planera och samordna undervisning och utbildning i församlingen.

Musiker

Kyrkomusikern har huvudansvaret för den musikaliska verksamheten i församlingen. Det innebär ofta både att spela orgel, vara körledare samt att hålla i planeringen av musikgudstjänster (dop, begravningar, vigslar) och andra verksamheter.

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästarens och kyrkogårdspersonalens arbetsuppgifter varierar väldigt mycket beroende på församlingens storlek. I större församlingar kan finnas utrymme för mer specialisering.

Administration

Här arbetar bl.a  ekonomer, kyrkbokförare, kommunikatörer, HR, kanslichef som arbetar med administrativa uppgifter i det centrala kansliet inom församlingarna, i stiften och på nationell nivå. I Farsta församlig finns kansliet i anslutning till Söderledskyrkan. 

Barnverksamhet

Pedagoger, fritidsledare, barnskötare arbetar med förskoleverksamhet, barngrupper och har kontakt med familjer.

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till personal i Farsta församling.