Vänstern i Svenska kyrkan

Vad anser ni kännetecknar Farsta församling just nu?
Många känner sig inte värdiga att delta och bidra i Svenska kyrkans gudstjänster.
Utbildningsnivå och medelinkomst i Farsta är lägre än snittet i Stockholm, liksom ohälsan. I skuggan av Covid19 har den ofrivilliga ensamheten ökat, och en gemensam, socialt överskridande mötesplats är viktigare än någonsin. Både äldre och unga tar stryk av ökande ekonomiska klyftor, psykisk ohälsa och oro inför samtidens miljö- och klimathot. De som upplever utanförskap, hopplöshet och ängslan ska känna att kyrkan är en röst som talar för dem och som har människan och hennes miljö i centrum. Kyrkan måste vara en ledande kraft i arbetet för lösningar på samhällets utmaningar, och för att lyckas med det vill vi se sänkta trösklar till kyrkorummen, förslagsvis genom ett brett spektrum av möjligheter till möten.


Farsta är en stadsdel där det byggs mycket och många som flyttar in i församlingen. Vad ställer det för krav på kyrkan?
Kyrkan bör bedriva olika riktade verksamheter gentemot potentiella medborgare som vanligen kanske inte ser kyrkorummet som en självklar plats för dem. Genom exempelvis olika gudstjänster, stark närvaro i övriga samhället och träffar av olika slag ska Svenska kyrkan arbeta för en stärkt mänsklig gemenskap. Människor
ska känna sig sedda och tilltalade av kyrkan. Den religiösa mångfalden ska uppmärksammas och ekumenik inom våra olika kristna samfund
eftersträvas.

 

Vad vill ni prioritera i församlingens verksamhet kommande mandatperiod?
Det är en rättighet att få vara en del av samhället och i det samhället ska Svenska kyrkan vara en folkkyrka, där alla får plats, har råd och känner sig välkomna att delta. Ett rum av vila, stimulans och samtal för enskilda för en stark gemenskap
inför framtiden. 

Ludvig Israel Fahlvik, Marie Engström, representanter Vänstern i Svenska kyrkan Foto: Isabelle Björklund