Tro, Kropp & Själ

Svenska kyrkan i Farsta bjuder in till fördjupning av samtalet om tro, brist på tro och våra upplevelser av Gud i olika former som meditation, samtal och rörelse

Workshop - write your self

Write your self är en skrivmetod som syftar till att föra röst, val och egenmakt till den som skriver. Metoden har tagits fram för skrivande efter trauma, men kan även användas i andra sammanhang för att stärka den som skriver.

Retreat

I en tid av förändring i vår vardag kan en retreat ge oss ett speciellt tillfälle att öva oss i stillhet och tystnad. Då skapas ett livsrum där vi kan upptäcka andra dimensioner i oss själva och fördjupa en positiv livshållning. I stillheten och i gemenskapen försöker vi närma oss tillvarons centrum.

Meditation

Vi strävar efter en inre stillhet och en djupare dimension av oss själva.

Pilgrimsvandringar

Allt fler hittar pilgrimsvandring som ett sätt att kliva ur vardagen, reflektera och hämta kraft.

Dop/Konfirmation för vuxna

Undervisning och samtal som kan avslutas med dop och/eller konfirmation

Lectio Divina - Bibelmeditation

Att söka Guds personliga tilltal genom ordet.

Stilla timmar

En eftermiddag i Stora Sköndals kyrka, med tid för stillhet, att bara få vara, av egen tid till reflektion och närvaro.

Inom oss alla finns ett centrum av stillhet – omgivet av tystnad.

Dag Hammarskjöld