Foto: Elisabeth Cronqvist

Stora Sköndals kapell

Beläget på Stora Sköndals kyrkogård

Församlingen har under sommarmånaderna musikverksamhet och gudstjänster i kapellet. Under Alla helgons dag är det öppet för ljuständning . 

Stora Sköndals kapell tillhör Stiftelsen Stora Sköndal, läs mer om kyrkogården och kapellet på deras hemsida.

Adress: Wilhelm Lindboms väg 7, Sköndal
Tillgänglighet: Gången till kapellet är av grus. Parkering finns utanför muren till kyrkogården.