Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stärk din själsliga ryggrad

En kurs för nyfikna vuxna

Kursen erbjuder en process som på lekfullt allvar öppnar upp för närvaro, självinsikt och mod att uttrycka sig. Genom bön, berättande och gestaltning utforskar vi människans skapande potential och hur vi kan växa som medmänniskor. Inga förkunskaper om gestaltning behövs. 

När: Måndagar kl 14.00–16.30. Drop-in fika kl. 13.30-14.00.
Datum: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11 och 2/12.
Plats: Söderledskyrkan
Intresseanmälsan: Begränsat antal platser. Skicka din intresseanmälan till kursledare Camilla Hellberg som kontaktar dig för ett personligt samtal för att tillsammans se om kursen är rätt för dig. Är du nyfiken? Ta kontakt! camilla.hellberg@svenskakyrkan.se, 08-683 63 47.