Foto: Sebastian Johansson

Söderledskyrkans orgel

Söderledskyrkan har fått en ny orgel!

ORGELN

I juni 2021 invigdes Söderledskyrkans nya orgel. Den är byggd av den tyska firman Paschen Kiel Orgelbau och har 39 stämmor fördelat på tre manualer och pedal. Orgeln har ett mekaniskt spelbord på läktaren och ett flyttbart spelbord nere i koret med elektrisk överföring. Fördelen med det flyttbara spelbordet är att man nu kan musicera med körer, sångare och andra instrumentalister på ett helt annat sätt än tidigare samt också vara delaktig i gudstjänsten på ett annat sätt. 

Den föregående orgeln byggdes av Olof Hammarberg 1960 och var byggd helt i enlighet med tidens ideal (den så kallade orgelrörelsen) vilket innebar att man lät sig inspireras av orglar från barocktiden. Det finns mer eller mindre välgenomförda orgelbyggen ifrån den här tidsperioden och i fallet med Söderledskyrkans Hammarbergorgel var den tekniskt sett välfungerande. Dock var orgelns klang inte helt optimal och tillfredsställande och man var tämligen begränsad sett till vilken repertoar som klingade övertygande. Den nya orgelns klang och möjligheter öppnar upp för en mycket bredare orgelrepertoar. Orgeln lämpar sig också mycket väl till körackompajemang. 

Orgelns disposition:

Manual I Huvudverk

Borduna 16'
Principal 8' 
Flûte Harmonique 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur IV
Trumpet 8'

Foto: Sebastian Johansson

Manual II Positiv

Gedackt 8'
Gemshorn 4'
Hålflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Flageolette 2'
Ters 1 3/5'
Scharff III
Dulcian 8'
Tremulant

Manual III Svällverk

Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Céleste 8' 
Principal 4'
Flûte Oktaviante 4'
Svegel 2'
Mixtur III
Fagott 16' (unit Corno 8')
Corno 8'
Oboe 8'
Clairon 4' (unit Corno 8')
Tremulant

Pedalverk

Violon 16'
Subbas 16'
Borduna 16' (transmission från man. I)
Kvinta 10 2/3'
Flûte 8' (transmission från man. I)
Koralbas 4' (transmission från man. I)
Basun 16'
Fagott 16' (transmission från man. III)
Trumpet 8' (unit Basun 16')
Corno 8' (transmission från man. III)
Clairon 4' (transmission från man. III)

Koppel och övrigt

P-I, P-II, P-III, I-II, I-III, II-III, 16' III, 4' III, 16' II-III, 4' II-III, 16' I-III, 4' I-III.
Svällare för manual III.
Registersvällare
10 block med 9999 kombinationer. 
Transponeringsmöjligheter på det flyttbara spelbordet.

För mer information vänligen kontakta Sebastian Johansson, 08-683 63 32