Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkans unga (SKUFF)

Demokratisk rörelse av unga för unga

Svenska kyrkans unga (SKU) är Svenska kyrkans ungdomsorganisation. Det är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Farsta församlings lokalavdelning heter Svenska
kyrkans unga i Farsta församling (SKUFF). SKU och SKUFF arrangerar aktiviteter som läger, volleybollturneringar och utflykter för sina medlemmar. Även Farsta församling och SKUFF samverkar på olika
satt, med bl.a. ungdomskvällarna. Om du vill bli medlem, gå in på någon av webbadresserna nedan.
Kontakt: SKUFF-ordförande Felicia Svensson,
styrelsen@ungifarsta.se.
Pedagog Camilla Hellberg, 08-683 63 47.
Webb: www.skuss.se 

Vill du veta mer?
Svenska kyrkans unga offeciella webbplats: www.svenskakyrkansunga.se 
Svenska kyrkans unga i Stockholm: www.skuss.se