Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkans unga (SKUFF)

Demokratisk rörelse av unga för unga

Tillsammans med andra är det lättare att påverka

Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans unga arrangerar aktiviter till exempel läger och volleybollturneringar. I Farsta församling finns en lokalavdelning som heter SKUFF, Svenska kyrkans unga i Farsta församling. Farsta församling och SKUFF samverkar på olika sätt.

Svenska Kyrkans Unga är en ung röst som vill forma och påverka kyrkan och samhället och en gemenskap där man får vara sig själv. Unga människor träffas för att diskutera och fundera tillsammans om livet och Gud. 

Vill du veta mer om hur Skuff är verksam i Farsta?
Kontakt: Ordförande Alba Åhlander, maila styrelsen@ungifarsta.se eller pedagog camilla.hellberg@svenskakyrkan.se, tfn 08-683 63 47  
www.ungifarsta.se

Vill du veta mer?
Svenska kyrkans unga offeciella webbplats: www.svenskakyrkansunga.se 
Svenska kyrkans unga i Stockholm: www.skuss.se