Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skola - Kyrka

En resurs och ett komplement till skolans arbete kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa för F-åk9. Aktiviteterna blir fort fullbokade så var ute i god tid.

Kan skola och kyrka samarbeta?

Absolut. Vi försöker hitta vägar som är ömsesidigt respektfulla och som bidrar positivt till både skola och kyrka. Syftet med Skolkyrkan är:

  • Utifrån skolans och kyrkans gemensamma värdegrund, vara en resurs i arbetet kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa, för att bidra till att öka barns och ungdomars förståelse för sin och andras livssituation.
  • Utgå från skolans behov och arbeta för en öppen dialog och ett gott samarbete.
  • Genom att berätta/undervisa om religion och kristen tro & tradition ge eleverna nycklar till förståelse av tradition och kulturarv både hemma och i andra länder. Vi visar på vad Svenska kyrkan står för, historiskt och idag, som kulturbärare och som religiös organisation. 

Pedagogisk resurs för grundskolan (F-åk9)

Skolkyrkan i Farsta församling (Svenska kyrkan) vill i enlighet med läroplanen på ett pedagogiskt sätt komplettera och stödja förskolan, grundskolan och lärarna i arbetet med undervisning om tro, religion, tradition, värdegrund och Bibelns berätteler.

Bra att veta

Alla arrangemang är kostnadsfria och äger rum i den kyrka som anges vid passet. Ibland kan det snabbt bli fulltecknat.

Bokning av pass

Här nedan kan du se vilka pass vi har att erbjuda för respektive åldersmålgrupp. För att boka ett pass ring församlingens växel tfn 08-683 63 00 om inget annat anges.

För dig som är pedagog

Efter att eleverna varit med om något av våra skolpass uppstår det kanske frågor och/eller diskussioner. Vi kommer gärna och besöker klassen för uppföljning. Vi kan också komma och vara med på andra lektioner som berör livsnära frågor. Hör av er så utformar vi något tillsammans!

Ibland ställs vi plötsligt inför livets skörhet. Någon drabbas av sjukdom, död eller andra livskriser. Kyrkan har lång erfarenhet av samtal och vi finns gärna med som stöd för klasser eller för hela skolan.

Kontakt

Förskola-Årskurs 6
Åsa Bjerkerot pedagog
tfn 08-683 63 49
asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se   

Årskurs 7-9
Mikael Pålsson skolpräst
tfn 08-683 63 07
mikael.palsson@svenskakyrkan.se   

... medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Ur Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 2011