Foto: Magnus Aronson

Skola + Kyrka

En resurs och ett komplement till skolans arbete kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa.

HUR KAN SKOLA OCH KYRKA SAMARBETA?

Skolorna i Sköndal, Farsta, Hökarängen och Gubbängen hör till församlingens verksamhetsområde. Vi vill hitta vägar för ömsesidig och respektfull samverkan mellan skola och kyrka.

Kyrkan kan vara en resurs för skolan genom:

  • Att i enlighet med läroplanen på ett pedagogiskt sätt komplettera och stödja grundskolan och lärarna i arbetet med undervisning om tro, religion, tradition, kulturarv, värdegrund och Bibelns berätteler.
  • Att utifrån skolans och kyrkans gemensamma värdegrund, vara en resurs i arbetet kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa, för att bidra till att öka barns och ungdomars förståelse för sin och andras livssituation.
  • Att utgå från skolans behov och arbeta för en öppen dialog och ett gott samarbete.

Hör av dig så berätter vi mer!

Farstastrandkyrkan
Kontakt: Susanne Alexander, 08-683 63 39, susanne.alexander@svenskakyrkan.se  

Stora Sköndals kyrka
Kontakt: Sara Rothlin, 08-683 63 71, sara.rothlin@svenskakyrkan.se 

Söderledskyrkan
Kontakt: Åsa Bjerkerot, 08-683 63 49, asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se