Foto: Magnus Aronson

Skola + Kyrka

Skolkyrkan är en resurs och ett komplement till skolans arbete kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa. Skolkyrkan erbjuder allt från besök på förskola och skola, teater, vandringar, krishantering och temadagar. Personal i församlingen finns tillgängliga för samtal med elever och personal.

Hur kan skolan och kyrkan samarbeta?

Kyrkan kan vara en resurs för skolan genom:

  • Att i enlighet med läroplanen på ett pedagogiskt sätt komplettera och stödja grundskolan och lärarna i arbetet med undervisning om tro, religion, tradition, kulturarv, värdegrund och Bibelns berätteler.
  • Att utifrån skolans och kyrkans gemensamma värdegrund, vara en resurs i arbetet kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa, för att bidra till att öka barns och ungdomars förståelse för sin och andras livssituation.
  • Församlingens personal står till förfogande i samband med krissituationer som t.ex. olyckor eller dödsfall. Vi kan bidra med stöd till skolans elever och personal genom bl.a. enskilda samtal, krisbearbetning och minnesstund.
  • Att utgå från skolans behov och arbeta för en öppen dialog och ett gott samarbete.

Studiebesök/Skolpass

Jul- påsk- och upplevelsevandringar

Vandringar är ett pedagogiskt grepp som attraherar många sinnen. Jul och påskvandringar samt landskap bygger ofta på en resa i både tid och rum. Där får barnen möta och lära känna bibliska personer och miljöer. Studiebesöket kan även inkludera symboler och traditioner (t.ex. liturgiska kläder, kyrkorummets symboler, kyrkoåret, orgeln m.m.), prat om död och sorg/liv och glädje samt värderingsövningar med olika livsfrågor, som kan utformas enligt era önskemål.

Grubbelklubben åk 6-9

Skolan och Farsta församling samarbetar genom att personal från församlingen besöker skolan regelbundet med en fråga att grubbla på. Vi vistas i skolans uppehållsrum under lunchrasten och bidrar så med ökad vuxennärvaro i skolan. Eleverna tar ställning till dagens fråga genom att kryssa i ett av flera svarsalternativ, vilket ofta leder till fortsatta samtal. Frågorna är öppna och syftar till att väcka samtal och reflektion. Teman som tas upp är bl.a. attityder, värderingar, ansvarsfördelning, relationer, sexualitet, miljöfrågor m.m.

Skolan kan få en överblick över terminens frågor i förväg, och vi kan även ta upp frågor som känns viktiga och aktuella för er på skolan. För närvarande deltar Hökarängsskolan, Farsta grundskola, Gubbängsskolan och Primaskolan.

Besök i skolan

Vi kan även komma till er skola för att leda samtal och övningar kring:

  •  Konstruktiv kommunikation.
  • Likabehandling & medmänsklighet.
  • Livsfrågor och etiska dilemman.
  • Tag gärna kontakt så skräddarsyr vi ett upplägg som passar er klass eller grupp.

Bra att veta

Efter att eleverna varit med om något av våra skolpass uppstår det kanske frågor och/eller diskussioner. Vi kommer gärna och besöker klassen för uppföljning. Vi kan också komma och vara med på andra lektioner som berör livsnära frågor. Hör av er så utformar vi något tillsammans!

Stöd vid krissituation

Församlingens personal står till förfogande i samband med krissituationer som t.ex. olyckor eller dödsfall. Vi kan bidra med stöd till skolans elever och personal genom bl.a. enskilda samtal, debriefing, och minnesstund.

Kontakt

Farstastrandkyrkan
Kontakt: Erica Hemström
08-683 63 76
erica.hemstrom@svenskakyrkan.se 

Stora Sköndals kyrka
Kontakt: Sara Rothlin
08-683 63 71
sara.rothlin@svenskakyrkan.se  

Söderledskyrkan
Kontakt åk F-åk 5: Sofie Puranen
08 683 63 05
sofie.puranen@svenskakyrkan.se 

Kontakt från åk 6: Camilla Hellberg
08-683 63 47
camilla.hellberg@svenskakyrkan.se