Samtal och stöd

Det kan kännas skönt att få prata med någon oavsett vad det handlar om. Hos oss finns präster och diakoner att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller tro på Gud för att kontakta oss. Vem som helst är välkommen att höra av sig. Du kan vara anonym.

Samtala digitalt eller i telefon