Samarbete med Sensus

Farsta församling samarbetar med Sensus Studieförbund