Så styrs församlingen

Hur Svenska kyrkan är uppbyggd

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation som innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka. I kyrkovalet som hålls vart fjärde år väljs kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Kyrkofulllmäktige sammanträder två gånger om året, i maj och november.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet, som är församlingens styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir uppfyllda.

För att få rösta ska du ha fyllt 16 år senast på valdagen, vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige. Kyrkovalet var senast hösten 2021. Se valresultatet här.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ och utses genom kyrkovalet. Följ sammanträdet via länk!

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkoval

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet som sker var fjärde år har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

Vill du veta mer om hur församlingen styrs?
Kontakta Farsta församling 08-683 63 00 
eller Stockholms stift 08-508 940 00