Så styrs församlingen

Hur Svenska kyrkan är uppbyggd

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation som innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka. I kyrkovalet som hålls vart fjärde år väljs kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Kyrkofulllmäktige sammanträder två gånger om året, i maj och november.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet, som är församlingens styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir uppfyllda.

För att få rösta ska du ha fyllt 16 år senast på valdagen, vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige. Kyrkovalet var senast 17 sep 2017. Se valresultatet här.

Vill du veta mer om hur församlingen styrs?
Kontakta Farsta församling 08-683 63 00 
eller Stockholms stift 08-508 940 00