Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Passionsspelet Händelserna

Nyskrivet passionsspel av Dag Lindberg i form av hörspel/radioteater. Händelserna utgår från evangelisten Lukas passionsberättelse.

Händelserna

Årets passionsspel i Farsta församling utgår från evangelisten Lukas passionsberättelse. Ur den laddade evangelietexten föds några fragmentariska och drömlika scener fram mellan en man och en kvinna, Adam och Eva. Scenerna utspelar sig i en stad som kan vara Stockholm, Jerusalem eller kanske Kiev.

Adam
Har de här händelserna egentligen något med oss att göra?

Eva
Det vet du, Adam. Det är därför vi är här.

Medverkande: David Melin (Adam), Camilla Hellberg (Eva), Karin Sjöberg (Recitatör) och Christopher Rasimus (Jesus röst)
Musik: Mattias Ekström Koij
Sång: Anja Koij 
Ljud-design: Felix Ragnar 
Manus och regi: Dag Lindberg
Lyssna gärna med hörlurar.

Tankar i stilla veckan
Man kan försöka värja sig från berättelsen om Jesus sista vecka i Jerusalem, men händelserna är så laddade och intensiva att man ska vara bra hårdhudad för att inte dras med i dramat. Påskens gestalter ”viskar, ropar, gråter, sviker och slår” och i mötet med dem inser vi att vi också är där i skeendet kring Jesus.  Vi är där med Judas, Petrus, Maria, Pilatus och de andra. Påsken drabbar oss varje år och tur är väl det; för det handlar ju om människans försoning med Gud, om den självutgivande kärlekens seger över mörkrets makt.

I årets passionsspel leker vi i ensemblen med mötet mellan Lukas passionsberättelse och två gestalter som får representera Adam och Eva. Adam och Eva förhåller sig, värjer sig, associerar fritt i mötet med Lukas text. Ibland verkar de oberörda, självupptagna, men de dras med i händelserna, påverkas och kanske också upprättas ... 

Teologin talar om ”den förste Adam” i paradiset som föll och om ”den andre eller den nye Adam” (Kristus) som ger oss en ny chans till liv genom påskens händelser. Passionsspel slutar av tradition vid korset och graven, men som Eva säger i epilogen: ”Vi får vänta och se”. Redan vid graven anar vi ljuset.

Dag Lindberg, präst och regissör

Boken Fyra passionsspel 2018-2021
Händelserna är ett av spelen som ingår i samlingen ”Fyra passionsspel 2018-2021” som ges ut i mars 2022. Boken säljs i Söderledskyrkan och finns även hos internetbokhandlarna.

Skärtorsdagspsalm

Staden, vimlet, spår av en tro.
Oron manar, längtan far.
I denna stad, i denna stad;
Du mästare, räck mig bröd!

Skuggor, skymning, tvivel och hopp.
Nätter, dagar, kring dig nu.
I denna stund, i denna stund;
Du mästare, släck min törst!

Brödet, vinet, här på ett bord.
Drömmen, våndan, delar vi.
I denna sal, i denna sal;
Du mästare, ge mig tro!

Kyssen, sveket, svärdet som dras.
Vem är för, är allt förbi?
I denna lund, i denna lund;
Du mästare, låt mig gå!

Vinden viskar, ”Är du min vän?”
Tiden, rummet, brytes upp.
I denna natt, i denna natt;
Du mästare, var hos oss!

Text: Dag Lindberg

Passionsspel

Ett passionsspel är traditionellt ett drama som gestaltar Jesus sista vecka i Jerusalem fram till korsfästelsen och gravläggningen. Genom åren har församlingen uppfört nyskrivna passionsspel i form av teaterföreställningar och hörspel.