Passionsspel

Ett passionsspel är traditionellt ett drama som gestaltar Jesus sista vecka i Jerusalem fram till korsfästelsen och gravläggningen. Genom åren har församlingen uppfört nyskrivna passionsspel i form av teaterföreställningar och hörspel.

Passionsspelen i församlingen

Händelserna, Ordet – en Johannespassion i Söderled, Blod och dröm och Getsemane är fyra nyskrivna spel utifrån de fyra evangelisternas berättelser om Jesus sista dagar i livet. Hur kan vi förstå, tolka och gestalta dessa berättelser utifrån vår egen tid, där vi bor? Passionsspelet är en central men smal genre inom teatern och kyrkospelet sedan medeltiden och är en av förberedelserna inför påskens högtid.

Varför passionsspel år efter år? – Det enkla svaret är att det handlar om att gestalta och tolka den viktigaste berättelsen som vi har – och göra det i mötet med vår samtid!
Dag Lindberg, präst i Farsta församling i Stockholm och regissör. 

2022 Händelserna

Händelserna uruppfördes i Sofia Kyrka 2018 och uppförs nu genom Farsta församling som radioteater/hörspel. Ett passionsspel utifrån evangelisten Lukas passionsberättelse.
Manus & regi: Dag Lindberg

2021 Getsemane

Föreställningen Getsemane uppfördes som radioteater/hörspel och släpptes våren 2021, inspirerat av evangelisten Markus.
Manus & regi: Dag Lindberg

2020 Blod och dröm

Föreställningen Blod och dröm uppfördes som radioteater/hörspel och släpptes våren 2020 där vi får följa evangelisten Matteus dramatiska skildring av påskens händelser.
Manus & regi: Dag Lindberg

2019 Ordet – en Johannespassion i Söderled

Föreställningen Ordet som genom teater och musik utforskar Ordet/Jesus sista dagar. Vilken kraft och makt har Ordet att skapa, befria och föda oss på nytt?
Baserat på texter av evangelisten Johannes.
Spelades 15:e, 16:e och 18:e april 2019
Manus & regi: Dag Lindberg

Passionsspelet Händelserna

Nyskrivet passionsspel av Dag Lindberg i form av hörspel/radioteater. Händelserna utgår från evangelisten Lukas passionsberättelse.

Passionsspelet Getsemane

Ett nyskrivet passionsspel i form av radioteater/hörspel producerat av Farsta församling. Så här säger Dag Lindberg som skrivit manus.

Passionsspelet Blod och dröm

Nyskrivet passionsspel av Dag Lindberg i form av hörspel/radioteater. I år följer vi evangelisten Matteus dramatiska skildring av påskens händelser, genom karaktären Agnes, en präststudent, som av sin andlige vägledare Renée får uppgift att leva sig in i påskens berättelse.