Att stå upp för rätten till sin egen kropp och sitt eget liv

Könsstympning är ett övergrepp som pågår fortfarande i världen och orsakar stort lidande. Charity Resian bestämnde sig vid 12 års ålder för att hon inte ville bli könsstympad. Sedan dess har hon arbetat för kvinnors rätt till sin egen kropp. 

NÄR VI FÅR ta del av andra människors berättelser om
deras liv kan det både beröra och väcka känslor hos oss. En sådan livsberättelse är berättelsen om Charity Resian. Charitys livsöde är både starkt och omskakande men också fullt av hopp om att livet går
att förändra även om jag tror att det är omöjligt i stunden och fastän jag är ett barn.

CHARITY ÄR EN röst som ljuder starkt i kampen mot könsstympning av flickor och unga vuxna kvinnor. Hon växte upp i södra Kenya i en Maasaiby. För henne var det från början självklart att hon skulle gå igenom den ritual det innebar att bli omskuren. En ritual som alla flickor vid 12 års ålder gick igenom och som kvinnor före henne alltid hade gått igenom. Charity hade till och med varit med och hjälpt till när ritualen utfördes på flickor som var äldre än henne hade blivit omskurna. Hon såg inget fel i att bli omskuren hon såg till och med fram emot det. Charitys pappa var noga med att Charity skulle få studera och det var i skolan som hon för första gången fick en chans att ifrågasätta den ritual som hade varit så självklar för henne. Ett danskt missionärspar visade en film som handlade om könsstympning och dess allvarliga konsekvenser för de barn och unga kvinnor som blir utsatta för den. För
Charity startade det en process där hon för första gången ifrågasatte den ritual som hade varit så
självklar tidigare. Hon var rädd men hon bestämde sig för att det här ville hon inte gå igenom.

NÄR HON ÄNTLIGEN vågade berätta det för sin mamma blev hennes mamma både förskräckt och arg. Hennes mamma sa till henne att hon måste gå igenom ritualen, det fanns inget annat alternativ. När hennes pappa fick reda på att Charity vägrade att gå igenom
ritualen kunde han inte acceptera hennes beslut, men
Charity hade bestämt sig för att hon inte skulle gå igenom ritualen. Det blev en svår tid som pågick under flera år för Charity, hennes mamma och
hela hennes familj. Efter en tid började Charitys mamma acceptera Charitys beslut och började stå på Charitys sida. Charitys och hennes mamma blev utstötta från byn och det var en mycket svår tid för
Charity och hennes mamma.

TILL SLUT BLEV situationen ohållbar och Charity var
tvungen att rymma hemifrån för att undkomma könsstympning. De följande åren var Charity tvingad att stanna borta från sin hemby och från
sin familj. Charitys berättelse tar inte slut utan hennes berättelse fortsätter och utvecklas till en berättelse som talar om upprättelse, försoning och förändring,
en förändring inte bara för Charity utan för hela hennes familj och det Masaai samhälle
hon kommer ifrån. 

VILKET MOD av en ung flicka på 12 år att våga stå upp mot sin egen familj och senare också ett helt samhälle, att stå upp för rätten till sin egen kropp och sitt eget liv. Vissa människors öden vi får ta del av tar tag i oss och skakar om oss, ett sådant öde är berättelsen om en stark ung flicka och kvinna Charity Resians. Hennes berättelse om en resa mot ett liv med egenbestämmande över kropp och liv griper
tag och stannar kvar hos dem som lyssnar. En berättelse som ger både liv och hopp.