Älskade julpsalmer

Vi frågade Torgerd Riben och Mattias Ekström Koij, kyrkomusiker i församlingen, om vad det är som har gjort att vi tagit till oss vissa julpsalmer och inte andra? Vad är ”unikt” med dem? Dessutom fick de frågan om det skrivs några nya psalmer och om någon av dessa i så fall skulle kunna bli en klassiker?

Kring advent och jul sjunger vi dem om och om igen. Jul- och  adventspsalmerna. De har en förmåga att skapa en speciell känsla som vi förknippar med det som hör julen till. Kyrkorna fylls nu med advents-, luciaoch julmusik.
–De julpsalmer som mest har talat till mig personligen genom åren är framför allt sådana som har gett något utöver de traditionella, någon ny
infallsvinkel. Det får gärna finnas en kärvhet i både budskap och melodi, något som får en att tänka till och ger nya bilder. Eller sådana som jag först mött som körsånger och tagit till mig den vägen, berättar Torgerd Riben. 

Mattias Ekström Koij har funderat mycket kring vår relation till våra julpsalmer:
–Förmodligen är några av psalmbokens advents- och julpsalmer bland de mest älskade psalmerna. De är troligtvis också de mest välkända,
tillsammans med Den blomstertid och en eller annan psalm som är vanligt förekommande vid begravning. Vi hör julpsalmer inte bara i kyrkan, utan i radio, på TV och i affärer. Julen är en traditionstyngd högtid och julens psalmer och Torgerd Riben sånger bidrar i hög grad till detta. Varför skulle annars landets kyrkor fyllas vid julkonserter och andra julmusikevenemang. Vi behöver våra traditioner, men de behöver också utvecklas.

Skrivs det några nya psalmer? Hur skulle en ny julpsalm låta? Kan någon bli en ny favorit? 
–Ja, det skrivs många nya psalmer ute i landet. En del kanske så småningom hamnar i våra psalmböcker och kanhända får någon en ny favorit. Många julpsalmer har traditionella bilder som stjärnor, herdar och krubbor med halm, men jag tror de kan komma att bytas ut i nya psalmer. Eller åtminstone ges nya tolkningsmöjligheter. Det skulle vara att föra traditionen vidare.
–En av mina favoriter bland de nyare psalmerna är ”A Hymn of Homelessness”, nr. 860 i Psalmer i 2000-talet. Den känns väldigt aktuell och har en lite annorlunda vinkling på julens budskap. Den är helt enkelt inte så gullig. Psalmen är på engelska och börjar (i min egen översättning) ”Varje år sjunger vi med avmätt julsångsröst, som om händelserna i Betlehem var mysiga.” Psalmen tar upp hemlöshet och
utestängdhet med det stängda värdshuset som nämns i julevangeliet som fond. En bit in i psalmen står det ”Förlåt oss, Gud, att saker fortfarande är som de brukar, att Kristus är hemlös fast under andra namn.” Psalmen avslutas med en vision och en bön om att vi ska vara och förbli otåliga tills tiden har kommit då alla som bor på jorden har hittat hem. Läs gärna psalmen. Och sjung den! Den och många andra julpsalmer.

Text: Annika Schlegel Åberg