Musik

Musiken är ett av våra främsta uttryckssätt – både i och utanför kyrkan. Musik kan fungera både som tröst och som glädjekälla, fördjupning, inspiration med mera. Därför är musiken viktig i Farsta församling. Både när den framförs som en konsert och när den är en del av gudstjänsten.