Svenska kyrkan i Farsta

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöksadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

En hållbar kyrka - miljöarbetet

Kyrkans miljöarbete


Fr v: Torgerd Riben församlingens miljösamordnare, Anette Westergren Järnkrantz kyrkoherde, Wåge Johansson församlingens kyrkoråds ordförande och Magnus Myrberg Stockholms stift den 17 april i Söderledskyrkan

Miljödiplomerad församling!

Miljödiplom Fas 1

Söndagen den 17 april 2016 fick Farsta församling diplom för sitt miljöarbete enligt Svenska kyrkans diplomeringsstandard Fas 1. Som representanter för församlingen och dess miljösamordningsgrupp fick Torgerd Riben ta emot diplomet tillsammans med kyrkoherde Anette Westergren Järnkrantz och kyrkorådets ordförande Wåge Johansson i högmässan i Söderledskyrkan. Temat för söndagen var Vägen till livet, vilket passade bra när det handlar om att värna hållbarheten i vårt sätt att leva i både inre och yttre mening. Kyrkokören medverkade och husmor Karin Sjöberg hade förberett ekologiska och vegetariska smörgåsar och morotskaka till kyrkkaffet.

De synliga resultaten av församlingens arbete är hittills att satsa mycket på ekologisk mat, krav- och rättvisemärkt kaffe/te etc, källsortera, åtgärda värmeläckage i byggnader, släcka lampor när ingen är i rummet, sprida engagemang angående vikten av omställning och hopp att det faktiskt går att vända trenden om ALLA bjuder till, både politiker, företag, föreningar och enskilda. Församlingen har en del pengar ideellt placerade, vilket ofta ger minst lika bra avkastning - även ekonomiskt, inte bara socialt. Farsta församling har inga pengar i fossilindustrin utan följer helt Svenska kyrkans investeringspolicy. Församlingen har bytt lampor och armaturer och sparar många watt på det sättet. Vi har del i en bikupa på biodlingen vid kolonilotterna i Gubbängen och bidrar därmed till biologisk mångfald. Församlingstidningen Söderled är helt klimatkompenserad.

Det som ligger framåt nu är till exempel att församlingen hoppas kunna införskaffa en elcykel med lastmöjlighet och därmed kanske kunna klara sig med en bil. Gamla plastleksaker och annat eventuellt farligt material i barnverksamheten kommer att fasas ut. Församlingen ska försöka hitta en cateringfirma som kan leverera ekologiskt och även i övrigt ställa större krav på sina leverantörer m.m.

 

Stiftets hälsning

Hjärtliga gratulationer Farsta församling!  
Stockholms stift och våra miljödiplomerare Magnus Myrberg och Urban Hermansson gratulerar Farsta församling till ett väl utfört arbete och härmed godkänd revidering av Fas 1 inom Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. 
Vi önskar även församlingen lycka till i sin fortsatta strävan för hållbar utveckling lokalt och globalt.

Vänliga hälsningar Kristina Segerström Hållbarhetsingenjör / Handläggare Hållbar utveckling, Stockholms stift

 

Församlingens miljösamordningsgrupp

Torgerd Riben, miljösamordnare, organist i Söderledskyrkan
Ing-Marie Lambertsson, husmor i Farstastrandkyrkan
Janne Engström, vaktmästare i Stora Sköndals kyrka
IngaLill Widegarn Andrén, församlingspedagog på Kornboden
Mikael Ekman, fastighetsskötare
Kjell Aggefors, förtroendevald

 

Torgerd Riben
miljösamordnare och organist
08-683 63 32
torgerd.riben(snabel-a)svenskakyrkan.se