Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mänsklig blomstring

Livsmening - existentiell och andlig utveckling

Att utveckla sin fulla potential

Vem är jag? Är jag enbart en sammansatt biologisk maskin bestående av ca 100 triljoner celler eller är jag någonting mer, en person med kapacitet för olika upplevelser, t.ex. självmedkänsla, medkänsla och vördnad för livet? I denna kurs samtalar vi om människans grundläggande potential och längtan och strävan efter välbefinnande.

I denna kurs samtalar vi om människans grundläggande potential och längtan och strävan efter välbefinnande.

Kursplan 2019

Människans existens
Det inre livet
Livsmening
Existentiell ohälsa
Andlighet och mänsklig blomstring
En hållbar framtid
Sammanfattning


Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr. FTO
Anmälan: Obs! Kursen är igång. Återkommer hösten 2019