Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mänsklig blomstring

Att förverkliga sin fulla potential

Att utveckla sin fulla potential

Vem är jag? Är jag enbart en sammansatt biologisk maskin bestående av ca 100 triljoner celler eller är jag någonting mer, en person med kapacitet för olika upplevelser, t.ex. självmedkänsla, medkänsla och vördnad för livet? I denna kurs samtalar vi om människans grundläggande potential och längtan och strävan efter välbefinnande.

I denna kurs samtalar vi om människans grundläggande potential och längtan och strävan efter välbefinnande.

TIDSSCHEMA OCH KURSPLAN

24/9 Människans existens
8/10 Det inre livet
22/10 Livsmening
5/11 Existentiell ohälsa
19/11 Andlighet och mänsklig blomstring
3/12 En hållbar framtid
17/12 Sammanfattning

Plats: Farstasalen (vid Söderledskyrkan), Lingvägen 149, T-bana Hökarängen
Tid: Varannan tisdag fr.o.m. 24 september kl 09.30–12.00
Ledare:
Ted Harris, präst, teol.dr. FTO
Anmälan: OBS! Kursen är fulltecknad.

Ingen kostnad.