Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mänsklig blomstring

Längtan och strävan efter välbefinnande och hur vi ständigt utvecklas.

Vad är det som för oss människor framåt? Finns det något större än mig själv? Hur kan jag hitta de nycklar jag behöver för att växa? I denna kurs samtalar vi om vår längtan och strävan efter välbefinnande och hur vi ständigt utvecklas.

Plats: Söderledskyrkan, Farstasalen.
Tid: Varannan tisdag 09.30–12.00. Start 20/1.
Ledare:
Ted Harris, präst, teol.dr. FTO
Anmälan: Inställt vårterminen 2020.

Ingen kostnad.