Lunchmeditation

Vi sitter i tystnad i 20 minuter enligt metoden Centering Prayer
När: Onsdagar kl 11.30 t.o.m 14/12, terminsstart 18/1 2023. Ingen anmälan.
Plats: Diakonalt Center, Bertel Andréns väg 5, Sköndal