Lokaler

I Farsta församling finns lokaler i anslutning till kyrkorna som kan lånas i samband med förrättningar som dop och begravning.

Efter dop eller begravningsgudstjänst i kyrkan kan det kännas bra att få fortsätta samvaron i våra lokaler utan transporter eller parkeringsproblem.