Foto: Camilla Cherry

Ledarutbildning

För dig som är konfirmerad och vill utvecklas som ledare

Att delta i en ledarutbildning i Farsta församling efter konfirmation innebär att man får en möjlighet till att lära sig att vara ledare, hur en grupp fungerar, leda andakter, hålla i lekar, ta ansvar för sig själv och sina kompisar, lära sig HLR, åka på läger, lära sig mer om kyrka och tro m.m.

Att ha gått en ledarutbildning är ett roligt och bra sätt att växa som person och lära sig mer om sig själv. Att delta i ledarutbildningen innebär att man får vara ledare i första hand konfirmandgrupper men även i andra grupper med barn.
Det är inget krav att man måste ta på sig ett ledaruppdrag bara för att man går utbildningen.

Efter utbildningen steg 1 får man ett diplom och erbjudande att gå steg 2 och även en fördjupning, steg 3.

Utbildningen leds av vuxna, anställda i Farsta församling och är på en termin per steg. Som steg 1 ledare får man vara med i en konfagrupp och fungerar där som en medkompis till de nya konfirmanderna och har som steg 1 inte så mycket ansvar, men är en viktig person för de nya ungdomarna genom att en steg 1 ledare har färskast kunskap om hur det är att vara konfirmand.

Ledarerfarenhet ger goda erfarenheter inför vuxenlivet och framtiden.

Farsta församling bjuder varje år in till en ledarutbildning som i första hand riktas till de ungdomar som konfirmerats samma år. Efter genomförd ledarutbildning finns möjlighet att vara ledare och Ung volontär på olika sätt. 
Plats: Söderledskyrkan.
Kontakt: Camilla Hellberg, camilla.hellberg@svenskakyrkan.se,
08-683 63 47.