Foto: Camilla Cherry

Ledarutbildning

För dig som är konfirmerad och vill utvecklas som ledare

Att delta i en ledarutbildning i Farsta församling innebär att man får en möjlighet till att lära sig att vara ledare, hur en grupp fungerar, leda andakter, hålla i lekar, ta ansvar för sig själv och sina kompisar, lära sig HLR, åka på läger, lära sig mer om kyrka och tro m.m. 

Att ha gått en ledarutbildning är ett roligt och bra sätt att växa som person och lära sig mer om sig själv. Att delta i ledarutbildningen innebär att man får vara ledare i första hand konfirmandgrupper men även i andra grupper med barn.
Det är inget krav att man måste ta på sig ett ledaruppdrag bara för att man går utbildningen.

Ledarerfarenhet ger goda erfarenheter inför vuxenlivet och framtiden.

Farsta församling bjuder varje år in till en ledarutbildning som i första hand riktas till de ungdomar som konfirmerats samma år. Ledarutbildningen börjar året efter man konfirmerats. Efter genomförd ledarutbildning finns möjlighet att vara ledare och Ung volontär på olika sätt. 
Plats: Söderledskyrkan
Kontakt: Camilla Hellberg, camilla.hellberg@svenskakyrkan.se eller 08-683 63 47