Foto: Magnus Aronson/IKON

Lectio Divina

Att söka Guds personliga tilltal genom ordet

Vi läser Bibeln tillsammans i den ignatianska spiritualitetens anda. Lectio Divina är latin och betyder gudomlig läsning. Att läsa Bibeln på detta sätt är att söka Guds personliga tilltal genom ordet, en slags bibelmeditation. Lectio Divina har en flerhundraårig tradition i den kristna kyrkan. Ingen anmälan, välkommen!

När: Varannan måndag kl 18.30-20.00. Start 14/2.
Var: Söderledskyrkan, Svedmyrasalen
Kontakt: farsta.forsamling@svenskakyrkan.se