Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Kyrkorådet för mandatperioden 2022-2025 

Ledamöter

Karin Lekberg (S), ordförande
Kjell Aggefors (S)
Niklas Rimbark (S)
Jennie Nilsson (S)
Ing-Britt Wallqvist (S)
Fredrik Bergh (C), vice ordförande
Åsa Öckerman (MPSKDG)
Lars Hultkvist (KR)
Anette Westergren Järnkrantz, kyrkoherde och självskriven ledamot

Ersättare

Anne Carlstedt (S)
Torbjörn Andersson (S)
Berit Johansson (S)
Sigrid Arrhenius (MPSKDG)
Olle Eriksson (C)
Malena Liedholm Nnounou (C)
Truls Ljungström (BorgA)
Annelie Ekström (ViSK)

 

Längst upp till vänster: Jennie Nilsson, Ing-Britt Wallqvist, Kjell Aggefors, Anne Carlstedt, Olle Eriksson, Längst ner till vänster: Sigrid Arrhenius, Tornjörn Andersson, Karin Lekberg, Anette Westergren Järnkrantz, Niklas Rimbark. Frånvarande: Fredrik Bergh, Malena Liedholm Ndouno, Lars Hultkvist, Åsa Öckerman, Annelie Ekström, Berit Johansson och Truls Ljungström

Så styrs församlingen

Hur Svenska kyrkan är uppbyggd

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ och utses genom kyrkovalet. Följ sammanträdet via länk!