Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ och utses genom kyrkovalet. 

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse). Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Så styrs församlingen

Hur Svenska kyrkan är uppbyggd