Mötesplatsen Kornet

Församlingens diakonala mötesplats

om Mötesplats Kornet

Mötesplatsen inne på Kornet en plats där alla får plats oavsett om man behöver stöd eller vill bara vara. Farstabor, Stockholmare, människor på flykt från oroshärdar och krig i världen. Vi gör inte skillnad på vem som är i utsatt situation i sitt liv eller var man kommer ifrån. Sedan 2005 har vi på Kornet och andra platser i församlingen medvetet och outtröttligt fått dela människors vardag med både glädjeämnen och bekymmer. Kornet har sin utgångspunkt i det diakonala uppdrag som genomsyrar hela församlingen och står i mycket nära relation till samhällets sociala nätverk. Kornet är en öppen diakonal miljö som präglas av omsorg, uthållighet och närvaro samt tro på förändringens möjlighet. På Kornet vill vi dela utsatthetens villkor bland barn och vuxna. Kornet erbjuder själavård och ett regelbundet gudstjänstliv.

Lokalerna ligger i ett annex bland Söderledskyrkans lokaler vid Söderledskyrkan på Lingvägen 149 i Hökarängen. I Kornets arbetslag ingår två diakoner, en församlingspedagog och en husvärd. Därtill är även församlingens övriga diakoner och en del av dess präster delaktiga i detta församlingsövergripande arbete.

Kornets hörnstenar

  • Öppenhet och omsorg
  • Möjlighet och förändring
  • Själavård och livsåskådning
  • Det heliga och sköna rummet

Har du frågor om mötesplatsen Kornet?