Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplats Kornet

Församlingens diakonala mötesplats

Kornets hörnstenar

  • Öppenhet och omsorg
  • Möjlighet och förändring
  • Själavård och livsåskådning
  • Det heliga och sköna rummet

På Kornets mötesplats finns:

Caféverksamhet

Under öppettiderna kan det ske olika aktiviteter ex promenader, skapande, utflykter, samtal m.m. Kom in och titta på vår anslagstavla och se vad som händer. Ingen anmälan.
När:  Helgfria tisdag-fredagar kl. 11-15
Plats: Söderledskyrkan, Kornet
Kontakt: Linda Nyberg (se kontaktuppg. nedan)

Förbönsmässa med sopplunch

Förbönsgudstjänst med nattvard för den som vill. Efter mässan serveras en god vegetarisk soppa.
När: Helgfria tisdagar kl 12-14, kostnad 30 kr.
Plats: Söderledskyrkan, Kornet (Mariakapellet).

Öppna frukostträffar för kvinnor

Välkommen in till en god frukost. Ingen anmälan. 
När: Onsdagar kl 08.30-10.00
Plats: Söderledskyrkan, Kornet

Humlan

Gruppverksamhet för barn- och ungdomar till föräldrar med beroende eller psykisk ohälsa. All info om Humlan hittar du här.

Fjärilen

Stödverksamhet för barn-och ungdomar i sorg som mist en förälder eller annan nära anhörig. All info om Fjärilen hittar du här.

Pilgrimsvandringar

Här hittar du info och datum för vårens pilgrimsvandringar.

Eden Kolonilotten

Ta del av församlingens kolonilott i Gubbängens fritidsträdgårdar. Du kan låna en pallkrageplats som du kan odla det du vill i eller hjälpa till med att ta hand om lottens egna odlingar och rabatter.
När: odlingssäsongen april-september beroende på väder.
Plats: Gubbängens fritidsträdgårdar

Mer om Mötesplats Kornet

Mötesplatsen Kornet en plats där alla får plats oavsett om man behöver stöd eller vill bara vara. Farstabor, stockholmare, människor på flykt från oroshärdar och krig i världen. Vi gör inte skillnad på vem som är i utsatt situation i sitt liv eller var man kommer ifrån I tio år har vi på Kornet och andra platser i församlingen medvetet och outtröttligt fått dela människors vardag med både glädjeämnen och bekymmer. Kornet har sin utgångspunkt i det diakonala uppdrag som genomsyrar hela församlingen och står i mycket nära relation till samhällets sociala nätverk. Kornet är en öppen diakonal miljö som präglas av omsorg, uthållighet och närvaro samt tro på förändringens möjlighet.

På Kornet vill vi dela utsatthetens villkor bland barn och vuxna. Kornet erbjuder själavård och ett regelbundet gudstjänstliv.

Lokalerna ligger i ett annex bland Söderledskyrkans lokaler vid Söderledskyrkan på Lingvägen 149 i Hökarängen. I Kornets arbetslag ingår två diakoner, en församlingspedagog och en husvärd. Därtill är även församlingens övriga diakoner och en del av dess präster delaktiga i detta församlingsövergripande arbete.