Kamerabevakning

Farsta församling har placerat en bevakningskamera i entrén till församlingshemmet vid Stora Sköndals kyrka med stöd av församlingens berättigade intresse att säkerställa personalens trygghet och hindra skadegörelse och stöld.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
Farsta församling har placerat en bevakningskamera i entrén till  församlingshemmet vid Stora Sköndals kyrka med stöd av församlingens berättigade intresse att säkerställa personalens trygghet och hindra skadegörelse och stöld. Tillgången till filmmaterialet är starkt begränsad till de som behöver ha tillgång för att utföra sitt arbete, och de som får tillgång är bundna av tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi spelar in rörlig bild utan ljud och kan därmed komma att behandla material där personer syns. Kameran är placerad inomhus i entrén till Stora Sköndals kyrkas församlingshem, riktad mot entrédörren

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Bildmaterialet från kameran skrivs normalt över med en veckas intervall. Bildmaterial där brott förekommer kan dock komma att lämnas ut till polismyndigheten och bevaras under den tid som krävs för att kunna utreda händelsen och tillvarata våra och andras rättigheter.

Vilka rättigheter har du?
Farsta församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Du som finns med på inspelat filmmaterial har rätt att av personliga skäl invända mot att materialet sparas, i vilket fall vi gör en avvägning mellan ditt intresse av integritetsskydd och församlingens intresse av bevakningen. Du invänder genom att kontakta oss på farsta.forsamling@svenskakyrkan.se.  

För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även fler kontaktuppgifter till oss samt till vårt dataskyddsombud.