Foto: Mats Ekström

Jubileumsspel - där ljuset bryter in

Året 2020 firade Söderledskyrkan 60-årsjubileum. Det blev ett annorlunda jubileum då vi inte kunde bjuda in till fysisk gudstjänst och fest som det var tänkt. Dag Lindberg har skrivit text om kyrkan där ljuset bryter in.

Söderledskyrkan – ritad av arkitekterna Hans Borgström och Bengt Lindroos - invigdes den 11 december 1960 av biskop Helge Ljungberg. Det var glädje och förväntan när församlingsborna i närvaro av kung Gustav VI Adolf för första gången fick uppleva kyrkans höjd och bredd och djup: 28 meter lång, 12 meter bred, och 14 meter i höjd fram till koret där det blir hela 18 meter. 

Kyrkan var efterlängtad av de boende i Farsta församling som 1957 bildats ur Enskede församling på grund av den stora befolkningstillväxten i de södra delarna av Stockholm under 40- och 50 talet.

När jag började min tjänst som präst i Söderled påsken 2016 slogs jag av den rogivande atmosfären i kyrkorummet med de gröna innergårdarna. Jag kunde dock uppleva själva kyrkorummet som lite mörkt. Men med tiden har jag lärt mig att uppskatta skönheten i rummet alltmer; glasfönstren, det varmt röda teglet som bryts av mot den grå stränga betongen. Det är en kyrka där ljuset bryter in på ett alldeles säreget sätt. Ett rum där vi ännu idag kan uppleva ”den stora tryggheten” som det står i invigningsskriften från 1960.

”Nu står Farsta församlings kyrka färdig för att bli den helgedom som i vår stora församling i nutid och framtid levandegör Guds ord till glädje, uppmuntran, tröst, vägledning och rannsakan. I livets ständiga växling skall vi där finna den stora tryggheten.”

 Dag Lindberg, präst

 INSPELAT JUBILEUMSSPEL ”DÄR LJUSET BRYTER IN”
I december spelas det in ett litet jubileumsspel ”Där ljuset bryter in” med musikaliska och dramatiska inslag som kommer att sändas på webben i andra hälften av december. I spelet möter du olika personer ur Söderledskyrkans historia. Manus Dag Lindberg och regi Camilla Hellberg.

Medverkande:
Anna Berg
Anna Stiernstedt
Camilla Hellberg
Jenniffer Ajamlou
Mattias Ekström Koij
Niklas Utterhall
Dag Lindberg
Ola Ragnar
Karin Sjöberg