Parterna överens - konflikten avblåst

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har accepterat medlarnas bud så konflikten är avblåst.