GDPR - vid dop

För att kunna utföra dop behöver vi hantera personuppgifter. Det gäller både vid dop av barn och vid vuxendop. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi hanterar och hur vi hanterar dem, både vid dop av ditt/ert barn och av dig.