GDPR - vid dop

För att kunna utföra dop behöver vi hantera personuppgifter. Det gäller både vid dop av barn och vid vuxendop. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi hanterar och hur vi hanterar dem, både vid dop av ditt/ert barn och av dig.

GDPR - om ditt barn ska döpas i Farsta församling

För att kunna döpa ditt/ert barn behöver vi hantera en del personuppgifter. Här berättar vi om Hur och Varför vi gör det.

GDPR - om du ska döpas i Farsta församling

För att du ska kunna döpas behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa om Hur, Vilka och Varför vi hanterar dina personuppgifter