Svenska kyrkan i Farsta

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöks- och postadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vanliga frågor om medlemskap

Måste man tro på Gud för att vara medlem i Svenska kyrkan?
Kyrkan är ett utrymme där du kan utforska Gud, bara vara, lära dig mer och, givetvis, delta i det vardagliga livet och gudstjänster tillsammans med andra troende och tvivlare, människor av alla sorter.

Blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan när man föds?
Genom dopet tillhör man bl.a. Svenska kyrkan och den världsvida kristna kyrkan.Tidigare skedde detta med automatik. Tillhörde mamma och/eller pappa Svenska kyrkan så gjorde det nyfödda barnet det också. Så är det inte längre. Däremot kommer ett barn att för framtiden tillhöra Svenska kyrkan och en lokal församling om denne döps. Om man av olika skäl vill vänta med dopet så kan man ändå låta meddela församlingen att barnet ska tillhöra Svenska kyrkan.

Vad är kyrkoavgift?
Som medlem i Svenska kyrkan betalar man kyrkoavgift, vilket även inkluderar begravningsavgiften. Alla betalar begravningsavgift, även om man inte är medlem i Svenska kyrkan. Dessa avgifter hanetras av Skatteverket och finns med i självdeklarationen. 

Vad är begravningsavgift?
Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade. Läs mer om detta på Skatteverkets webbplats.

Från 2017 kommer begravningsavgiften att vara densamma i hela Sverige (förutom i Tranås och Stockholm). Läs mer om den nya begravningsavgiften på Karmmarkollegiets webbplats.

Får jag endast vara aktiv i den kyrka jag är folkbokförd i?
Du kan välja fritt bland Svenska kyrkans alla kyrkor i hela landet var du vill låta döpa dig, konfirmeras, vigas och begravas utan extra kostnad. Oavsett vilken församling du bor i så kan du alltid engagera dig i den församling du trivs bäst i.