Foto: Unsplash

Vanliga frågor om medlemskap

Vad innebär egentligen ett medlemskap i Svenska kyrkan? Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna.

Måste man tro på Gud för att vara medlem i Svenska kyrkan?

Nej. Kyrkan är ett utrymme där du kan utforska tro, bara vara, lära dig mer och, givetvis, delta i det vardagliga livet i form av grupper och verksamheter och gudstjänster tillsammans med andra troende och tvivlare. Människor av alla sorter helt enkelt.

Blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan när man föds?

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och den världsvida kristna kyrkan. Tidigare skedde detta per automatik, alltså inte genom dopet. Tillhörde föräldern Svenska kyrkan så gjorde det nyfödda barnet det också. Så är det inte längre. Däremot kommer ett barn att för framtiden vara medlem i  Svenska kyrkan och en lokal församling om denne döps. Om man av olika skäl vill vänta med dopet så kan man ändå låta meddela församlingen att barnet ska vara medlem i väntan på dop i Svenska kyrkan.

Vad är kyrkoavgift?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar man kyrkoavgift, vilket även inkluderar begravningsavgiften. Alla betalar begravningsavgift, även om man inte är medlem i Svenska kyrkan. Dessa avgifter hanetras av Skatteverket och finns med i självdeklarationen. Det mesta av kyrkoavgiften går till den församling man bor i och är grunden till det arbete som drivs i den lokala församlingen. 

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer underhållet av våra kyrkobyggnader och så att vi kan föra kulturarvet vidare till kommande generationer. Du gör det även möjligt för oss att ordna gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer, ett rikt musikliv med körer och musiker, öppen förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas. Du stödjer även en kyrka som:

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
 • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Vad är begravningsavgift?

Begravningsavgiften är inte samma sak som kyrkoavgiften och har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning. Detta för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade. Läs mer om detta hos Skatteverket.

Vad är en församling?

Församlingar finns över hela landet och alla som lever i Sverige bor i en församling. De flesta av Svenska kyrkans församlingar definieras av ett bestämt geogafiskt område. Alla som bor i Farsta, Hökarängen, Sköndal, Gubbängen, Fagersjö och Tallkrogen tillför Farsta församling. Är du osäker på vilken församling du tillhör kan du kolla upp det här: https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling 

Får jag endast vara aktiv i den församling/kyrka jag bor vid?

Du kan välja fritt bland Svenska kyrkans alla kyrkor i hela landet var du vill låta dig döpas, konfirmeras, vigas och begravas utan extra kostnad. Oavsett vilken församling du bor i så kan du alltid engagera dig i den församling/kyrka du trivs bäst i.

Kan man bli medlem i kyrkan igen?

Självklart! Du är alltid välkommen tillbaka till kyrkan oavsett anledning.

Kan jag vara medlem trots att jag inte är folkbokförd i Sverige?

Om du inte är folkbokförd i Sverige är du välkommen att lämna anmälan om inträde i Svenska kyrkan till den församling som du har eller vill ha en relation med.

Vad kan man göra i kyrkan?

Förutom att du alltid är välkommen in i våra kyrkor erbjuder vi samtal och stödgrupper och verksamheter för alla åldrar, dop, konfirmation, vigsel och begravning, kör- och musikverksamhet. Kika gärna runt på vår webbplats och upptäck vad som berör just dig. Varmt välkommen att vara en del av gemenskapen! 

Anledningar till att vara medlem?

 • Du kan gifta dig och bli begravd i kyrkan.
 • Du bidrar till att kyrkobyggnaderna bevaras, underhålls och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.
 • Du kan rösta i kyrkovalet som är vart fjärde år och påverka vad kyrkan ska göra i samhället.
 • Stödja klimatarbete i Sverige och världen
 • Stöd inom vård, försvar och universitet
 • Bidra till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst.
 • Du är med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands.
 • ACT Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv. 

Du spelar roll!

Är du medlem? Eller funderar på att bli? Tack vare dig som är medlem i Svenska kyrkan gör det möjligt för nästa generation att se, besöka och använda kyrkorna. Men också bekosta verksamheter för människor i sorg, barn, ungdomar, ensamma, hemlösa, musik och körer.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tack vare alla medlemmar kan Svenska kyrkan stödja och hjälpa människor i sorg, kris, utsatta livssituationer eller är ensamma. Bli medlem du också!

Grupper och verksamheter

I församlingens tre kyrkor finns ett myller av verksamheter för alla åldrar! Sjung i kör, gå på kurser och föreläsningar, pilgrimsvandringar, andlig hälsa, öppna förskolor och mycket mer!