Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fjärilen

Stödgrupp för barn och ungdomar i sorg

Stödgrupp för barn och ungdomar i samband med föräldrars bortgång

Att mista någon nära är svårt. Det svåra som möter kan ingen annan bära, men det blir mindre tungt när vi delar tankar, känslor och erfarenheter med andra i en liknande situation. Det kostar ingenting att delta.
Plats: Söderledskyrkan
Kontakt: För frågor och funderingar, hör av dig till Lena Ljungström, diakon, tfn 08-683 63 14, lena.ljungstrom@svenskakyrkan.se