Engagera dig!

Ideellt arbete präglas av glädje, gemenskap och möjlighet till utveckling.

Ideellt engagemang

Kyrkan har i alla tider burits av engagemang från frivilliga. Det har helt enkelt varit ett sätt att vara kyrka. Tillsammanskraft. Värdet i ideellt engagemang skapas inte bara av att människor frivilligt ger av sin tid till en organisation. Den som engagerar sig får också mycket tillbaka, till exempel social gemenskap och utlopp för sina intressen. Det finns många olika sätt att engagera sig på. Kontakta församlingen och fråga efter någon av följande, de kan berätta mer:

Julia Isomettä 
diakon 
Stora Sköndals kyrka 
08-683 63 53
julia.isometta@svenskakyrkan.se  

Lena Ljungström 
diakon och distriktsledare på Kornet/Kornboden
08-683 63 14
lena.ljungstrom@svenskakyrkan.se  

Gunnar Tingström 
präst och distriktsledare Farstastrandkyrkan
08-683 63 70
gunnar.tingstrom@svenskakyrkan.se