Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Engagera dig!

Ideellt arbete präglas av glädje, gemenskap och möjlighet till utveckling.

Ideellt engagemang

Oavsett vad, varför och på vilket sätt är alla ideella medarbetare välkomna och viktiga.
Kyrkan har i alla tider burits av engagemang från frivilliga. Det har helt enkelt varit ett sätt att vara kyrka. Med tiden som kyrkan ändrats har även det ideella engagemanget ändrats. Förr kanske man enbart engagerade sig i den lokala församlingen. Stöttade verksamhet och gudstjänster där. Numera, och särskilt här i Stockholmsområdet där vi ofta rör oss genom många olika församlingsgränser varje dag är det vanligare att man engagerar sig i andra församlingar än den ”egna”. Man hittar en kyrka som man känner sig hemma i. Samhörighet. Det kan också vara så att man just är ute efter ett uppdrag och vill göra skillnad och söker uppdrag i volontärbyrån och råkar hamna i kyrkan. Oavsett vad, varför och på vilket sätt är alla ideella medarbetare välkomna och viktiga. I Farsta församling har vi sagt att det är ett prioriterat område. Något vi vill arbeta och utveckla särskilt mycket. Ett sätt att vara kyrka. Tillsammanskraft. 

Engagera dig i Farsta

Kom med och hjälp nyanlända människor att komma in i det svenska samhället! Farsta församling är med och arbetar för att flyktingar och andra migranter ska kunna etablera sig i Sverige på ett bra sätt. Du och dina kunskaper behövs i det arbetet. Varmt välkommen att vara med!

Vi söker bl.a volontärer till vårt språkcafé. Hit kan du komma för att samtala, fika och lära känna nya människor, samtidigt som du kan hjälpa andra att lära sig svenska. Du behöver inte ha hjälpt till i kyrkans verksamhet tidigare och det krävs inte heller någon annan typ av erfarenhet, det räcker att du är intresserad av att möta nya människor. Gillar du att ta reda på saker och är van vid myndighetskontakter finns möjlighet att även vägleda människor från andra delar av världen. Du kan ställa upp ofta eller vid enstaka tillfällen, det beror helt på hur du kan och vill. Om du gillar språk eller har erfarenhet av att undervisa är det guldvärt. 

När:
Tisdagar 18-20
Var: Farsta transitboende, Mårbackagatan 21 i Larsboda.
Kontakt: Magnus Ahlqvist, Diakoniassistent
tfn 08-683 63 05, e-post: magnus.ahlqvist@svenskakyrkan.se

Ideellt engagemang
Det finns många olika sätt att engagera sig på. Kontakta församlingen och fråga efter någon av följande, de kan berätta mer:

Julia Isomettä 
diakon 
Stora Sköndals kyrka 
08-683 63 53
julia.isometta@svenskakyrkan.se  

Lena Ljungström 
diakon och distriktsledare på Kornet/Kornboden
08-683 63 14
lena.ljungstrom@svenskakyrkan.se  

Gunnar Tingström 
präst och distriktsledare Farstastrandkyrkan
08-683 63 70
gunnar.tingstrom@svenskakyrkan.se