Foto: Albin Hillert

Du spelar roll!

Är du medlem? Eller funderar på att bli? Tack vare dig som är medlem i Svenska kyrkan gör det möjligt för nästa generation att se, besöka och använda kyrkorna. Men också bekosta verksamheter för människor i sorg, barn, ungdomar, ensamma, hemlösa, musik och körer.

Det senaste året har varit ett svårt och utmanande år för de allra flesta. Mitt i allt detta har du som medlem i kyrkan hjälpt oss hjälpa. Något som du gör även heltvanliga år. Vi vill ge dig ett innerligt tack för allt du är med och möjliggör. TACK!

Du ser till att Mötesplatsen Kornet kan fortsätta ordna frukost till personer som lever i utsatthet.

Du ser till att det varje vardag finns präst eller diakon att prata med i församlingen.

Du bidrar till att det finns stöd- och sorgegrupper för dem som är i sorg. Att människor i kris kan få samtalshjälp och rådgivning.

Du ser till att förtvivlade människor kan ringa 112 och tala med jourhavande präst.

Du gör det möjligt för barn- och ungdomar som lever tillsammans med vuxen som har någon form av beroendeproblematik eller psykisk ohälsa att möta jämnåriga med samma erfarenheter i våra Humlan-grupper. Det är ett samarbete mellan Farsta församling och stadsdelsförvaltningen i Farsta.

Du möjliggör kontakt med gamla och sjuka. Ett vanligt år besöker vi regelbundet olika typer av vård- och seniorboenden. I år har vi fått sköta de kontakterna på andra sätt – till exempel musikstunder ute på gården, telefonsamtal och blomhälsningar.

DU SPELAR ROLL även när det inte är pandemi - se nedan vad du är med och möjliggör ett helt vanligt år. 

Du är en möjliggörare! Det är du som tillsammans med andra medlemmar bildar församling och ger församlingen liv. Varje år finns många av kyrkans ca 6,1 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för kyrkan att vara en gemenskap för många.

Stöd i vardagen

Tack vare dig kan vi fortsätta det diakonala arbetet som innebär att vi finns för dem som kanske inte har ett givet sammanhang, som kanske hamnat i ekonomiska svårigheter  eller som är ensamma.

Tro och vuxet växande

Tack vare dig kan vi fira gudstjänster, ordna sorgegrupper, bibelstudium, samtalsgrupper, kurser och föredrag som  kan vara ett stöd i livet.

Mötesplatser

Och tack vare dig finns det många olika mötesplatser i församlingen. Mötesplatsen är en mötesplats som har öppet tisdagar-fredagar 11-15 med café och möjlighet till olika aktiviteter. Församlingsmiddagar, luncher, samtalgrupper, meditation mm är andra mötesplatser i församlingen. Även om 2020 har inneburit att just den här mötesplatsen varit stängd har du som medlem gjort det möjligt för oss att fortsätta ha frukostklubb för samhällets mest utsatta, handla åt 70+, fler samtalsmöjligheter och stöd. 

Barn, ungdom och familj

Du gör det även möjligt för många barn och ungdomar att varje vecka mötas i öppna förskolan, körer och ungdomsverksamheter. Platser där både livets stora och små frågor avhandlas.

Livets stora händelser

Många möter kyrkan vid de stora händelserna som dop, vigsel och begravning. Och även det gör du möjligt. Din medlemsavgift gör att vi kan ha präster, vaktmästare och organister i kyrkan. 

Plats för reflektion

Du gör det även möjligt för oss att hålla kyrkan öppen varje dag. En plats att söka stillhet, tända ett ljus och kanske be en bön. 

Körer och konserter

Ditt medlemskap gör det möjligt att ha ett rikt musikliv. I Farsta församling finns det 18 olika körer för olika åldrar.  Det finns körer för alla, både för dig som inte sjungit så mycket och för dig som har stor körvana. Du kan också regelbundet njuta av fin musik i form av konserter men även regelbundet i församlingens gudstjänster. 

Kyrkan vid kriser

Vid samhälleliga katastrofer är kyrkan en medaktör i olika former av kris- och stödgrupper. Kyrkan hålls också öppen för besök och samtal.

En del av historien

I Farsta församling finns tre kyrkor. Den äldsta är Stora Sköndals kyrka som invigdes 1929. Söderledskyrkan invigdes 1960 och Farstastrandkyrkan 1997. Vi får oftast inga bidrag för att underhålla kyrkorna. Kyrkoavgiften är församlingarnas främsta inkomstkälla för att kunna ta hand om kyrkorna och är alltså av helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan vårdas.

Så utan dig - ingen kyrka!

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tack vare alla medlemmar kan Svenska kyrkan stödja och hjälpa människor i sorg, kris, utsatta livssituationer eller är ensamma. Bli medlem du också!