Foto: Albin Hillert

Du spelar roll!

Tack vare dig som är medlem i Svenska kyrkan gör det möjligt för nästa generation att se, besöka och använda kyrkorna. Men också bekosta verksamheter för människor i sorg, barn, ungdomar, ensamma, hemlösa, musik och körer.

DU SPELAR ROLL

Är du medlem i Svenska kyrkan? Om du svarar ja vill vi rikta ett innerligt tack. Du är en möjliggörare! Det är du som tillsammans med andra medlemmar bildar församling och ger församlingen liv. Varje år finns många av kyrkans ca 6,1 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för kyrkan att vara en gemenskap för många.

Stöd i vardagen

Tack vare dig kan vi fortsätta det diakonala arbetet som innebär att vi finns för dem som kanske inte har ett givet sammanhang, som kanske hamnat i ekonomiska svårigheter  eller som är ensamma.

Tro och vuxet växande

Tack vare dig kan vi fira gudstjänster, ordna sorgegrupper, bibelstudium, samtalsgrupper, kurser och föredrag som  kan vara ett stöd i livet.

Mötesplatser

Och tack vare dig finns det många olika mötesplatser i församlingen. Kornet är en mötesplats som har öppet tisdagar-fredagar 11-15 med café och möjlighet till olika aktiviteter. Församlingsmiddagar, luncher, samtalgrupper, meditation mm är andra mötesplatser i församlingen.

Barn, ungdom och familj

Du gör det även möjligt för många barn och ungdomar att varje vecka mötas i öppna förskolan, körer och ungdomsverksamheter. Platser där både livets stora och små frågor avhandlas.

Livets stora händelser

Många möter kyrkan vid de stora händelserna som dop, vigsel och begravning. Och även det gör du möjligt. Din medlemsavgift gör att vi kan ha präster, vaktmästare och organister i kyrkan.

Plats för reflektion

Du gör det även möjligt för oss att hålla kyrkan öppen varje dag. En plats att söka stillhet, tända ett ljus och kanske be en bön. 

Körer och konserter

Ditt medlemskap gör det möjligt att ha ett rikt musikliv. I Farsta församling finns det 18 olika körer för olika åldrar.  Det finns körer för alla, både för dig som inte sjungit så mycket och för dig som har stor körvana. Du kan också regelbundet njuta av fin musik i form av konserter men även regelbundet i församlingens gudstjänster.

Kyrkan vid kriser

Vid samhälleliga katastrofer är kyrkan en medaktör i olika former av kris- och stödgrupper. Kyrkan hålls också öppen för besök och samtal.

En del av historien

I Farsta församling finns tre kyrkor. Den äldsta är Stora Sköndals kyrka som invigdes 1929. Söderledskyrkan invigdes 1960 och Farstastrandkyrkan 1997. Vi får oftast inga bidrag för att underhålla kyrkorna. Kyrkoavgiften är församlingarnas främsta inkomstkälla för att kunna ta hand om kyrkorna och är alltså av helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan vårdas.

Så utan dig - ingen kyrka!