Centerpartiet

Vad anser ni kännetecknar Farsta församling just nu?
Farsta Församling präglas av ett positivt och framåtblickande ledarskap, engagerade anställda som arbetar aktivt för att göra skillnad för oss alla som bor och verkar i Farsta. Detta har inte minst märkts i diakonernas insatser under pandemin, t.ex. deras uppmärksammade samarbete med stadsdelsnämnden för handling till äldre.

Farsta är en miljömedveten församling som ständigt arbetar för en bättre miljö, inte minstinom den egna verksamheten. Vår församling är en riktig musikförsamling med ett rikt utbud där både musiker och körsångare är väldigt engagerade. Musiken förstärker ordet evangelium – ett glatt budskap. Tack vare väl gjorda investeringarhar vi en bra ekonomi som blir till gagn för församlingens medlemmar.

 

Farsta är en stadsdel där det byggs mycket och många som flyttar in i församlingen. Vad ställer det för krav på kyrkan?
Församlingen behöver en större närvaro på gator och torg, för att skapa nyfikenhet. Vi behöver sänka tröskeln så att fler känner sig välkomna.
Vi vill skapa fler mötesplatser och fler länkar mellan kyrkan och andra verksamheter. Kyrkanär en kraft för tolerans och mot främlingsfientlighet
och -rädsla.

Kyrkan kan både ge hjälp och tröst i svåra situationer och sprida glädje och otvungen samvaro. Många är ensamstående och mänsklig kontakt är viktigare än någonsin. Kyrkan är en plats för gemenskap. Med Gud och med andra
människor. Den är öppen för alla oavsett etnicitet, ursprung, könsuttryck eller funktionsvariation.

För de som är sökare ska vi finnas där och bjuda in och förklara, och för de som redan har sin tro ska vi ge bekräftelse. Vi ska vara stolta över våra traditioner, men samtidigt våga prova nya uttryck för att nå ut till fler.

 

Vad vill ni prioritera i församlingens verksamhet kommande mandatperiod?
Centerpartiet står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi vill öka antalet medlemmar för att kunna bygga vår församling istället för att tvingas dra in på verksamhet.

Vi ska självklart fortsätta att prioritera musik och körsång. Musiken är viktig för själslig meditation och en viktig del i våra gudstjänster och andaktsstunder.

Vi vill fortsätta att prioritera den diakonala verksamheten samt arbetet med barn och unga som ju ska bära vår kyrka i framtiden. Kornet, Humlan och Himmel och Pannkaka är exempel på det fantastiska jobb vår församling gör. Vi vill finna vägar för unga att vara fortsatt aktiva i kyrkan efter konfirmationen samt öka fokus på ungas psykiska (o)hälsa. Vi vill också arbeta för att skapa fler möten mellan äldre och barn och unga.

Vi behöver nå ut till fler genom att skapa fler mötesplatser och fler länkar mellan kyrkan och andra verksamheter. Inte bara fysiska mötesplatser utan också digitala vars värde pandemin har synliggjort. Miljöarbetet ska fortsatt vara
prioriterat i såväl stort som smått.

Fredrik Bergh, representant Centerpartiet Foto: Isabelle Björklund