Boken Våga Språnget!

En bok om mänsklig skaparkraf

Våga språnget! skriven av Ted Harris, präst och teol dr och IngaLill Widegarn Andrén, församlingspedagog, båda anställda i församlingen.
Kostnad: 50 kr swish eller kontant. Finns att köpa i receptionen och Kornet vid Söderledskyrkan (Lingvägen 149).

Mer om boken
Hur finner vi något att leva för? Hur kan vi delta i det högsta goda?
Boken beskriver innerlighetens väg mot livsmening och blomstring och kontemplationens väg mot djup mening och helhet. Boken är indelad i tio steg. Den första delen ger en presentation av innerlighetens fem steg mot livsmening och blomstring. Den andra delen presenterar kontemplationens fem steg mot djup mening och helhet. 

Författarna skriver så här: ”Att vandra innerlighetens eller kontemplationens väg anses vara en förutsättning för att uppleva välbefinnande, både individuellt och kollektivt. Vi hoppas att vår bok ska bli ett stöd i ditt letande efter svar på de stora existentiella frågorna.”

Boken ges ut av Farsta församling