Meny

Bebisgrupp

Välkommen till en grupp med sång, musik, samtal och gemenskap för föräldrar med barn 0-6 månader.
När: Onsdagar kl 13.00-14.30, 22 januari-4 mars (7 ggr)
Plats: Söderledskyrkan, Farstasalen.
Kontakt och anmälan: Åsa Bjerkerot, pedagog, 08-683 63 49, asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se