Foto: Magnus Aronson

Ansgarskapellet

I tvärskeppet finns Ansgarskapellet. Från början var det helt öppet mellan de olika kyrkorummen, men 1974 fick sidoskeppet namnet Ansgarskapellet, då en vikvägg installerades. Därefter har det fungerat som ett eget kyrkorum.

Vid den senaste renoveringen 1998-99 togs bänkar, orgel och altare bort och ersattes med lösa stolar, ljusring och ett nytt altare. Den runda mattan är inspirerad av rundfönstret i kyrkan och handtuftad av Kristian Boström på Kastalls fabrik i Kinna, Västra Sverige.