Foto: Elin Eldestrand

Walter Thür-orgeln

Kyrkans nuvarande orgel byggdes 1973 av Walter Thür Orgelbyggen AB. Fasaden, som är i nyklassicistisk stil, är återanvänd från en tidigare orgel.

1761 - kyrkans första orgel sattes upp av Jonas Gren och Peter Stråhle, Stockholm. Det var ett positiv med 6 stämmor och bihangspedal som byggdes på 1730-talet av Johan Niclas Cahman och den flyttades senare över till skolhuset. 1909 såldes Cahmanpositivet till en instrumentsamlare i Köpenhamn och finns bevarad på museum. 

1892 - församlingen köpte Blidö kyrkas tidigare orgel (byggd av Gustaf Andersson 1837) med tillhörande fasad. Några år senare byggdes den delvis om. 

1967 - Strandorgeln från Sånga kyrka flyttades över till Skå och stod där fram till 2010 då den flyttades tillbaka till Sånga. 

1973 - den nuvarande orgeln byggdes av Walter Thür Orgelbyggen AB. Den tidigare orgelns fasad i nyklassicistisk stil från 1837 (arkitekt Carl Gustaf Blom-Carlsson). 

 

 

Om Skå kyrkas orgel

Traktursystem och registratursystem: mekaniskt

Väderlådor: 2 slejflådor

Bälgverk: magasinbälg

Omfång: manualerna C-g3, pedalen C-f1

Disposition:

Manual I Huvudverk

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Gedacktflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Mixtur 4 ch

Dulcian 8'

Tremulant 

Manual II Svällverk

Gedackt 8'

Fugara 8'

Spetsflöjt 4'

Principal 2'

Sesquialtera 2 ch

Tremulant 

Pedal

Subbas 16'

Rörgedackt 8'

Kvintadena 4'

Koppel

HV/PED, SV/PED, HV/SV

Crescendosvällare II
Foto: Elin Eldestrand